Generalforsamling SIF

Tirsdag d. 21 februar 2017, kl 19:00 i Personalehuset.

  1. Velkomst af formanden.
  2. Valg af dirigent og stemmetællere
  3. Formandens beretning.
  4. Udvalgsformændenes beretninger.
  5. Regnskab  af Lars Hardon.
  6. Indkommende forslag.
  7. Valg af kasser, billagskontrollør, billagskontrolørsuppelant, fanebærer, fanevagt, Årets SIF´er.
  8. Eventuelt.

Indkommende forslag sendes på mail til bangchr@gmail.com , senest d 21 februar 2017 kl 12:00.

Pbv

Benny Christensen